fbpx

Kvalifikace instruktor vodní turistiky je profesní kvalifikace, patřící do národní soustavy kvalifikací. Dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Tuto kvalifikaci lze získat po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky.

Na závěrečnou zkoušku se může účastník připravit absolvováním 150ti hodinového rekvalifikačního kurzu, po jehož ukončení má absolvent veškeré potřebné znalosti a dovednosti odpovídající požadavkům aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace Instruktor vodní turistiky.

Rekvalifikační kurz je akreditován u MŠMT pod číslem jednacím: 025/2019-50.

Po dokončení rekvalifikačního kurzu získá uchazeč dle vyhlášky č. 176/2009 Sb., potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. Toto potvrzení nenahrazuje doklad o úspěšném složení závěrečné zkoušky.

Závěrečnou zkoušku lze konat u autorizované osoby Vodácká škola záchrany s.r.o., více informací o závěrečných zkouškách naleznete na webu národní soustavy kvalifikací.

Po úspěšném absolvování akreditovaného kurzu je možné žádat o živnostenský list pro pracovní činnost poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti vodní turistiky.

 

Rozhodnutí o udělení akreditace

Partneři

013629

znojmo

neptun

logo

videon

logo

nppodyji

jmm

Vodácké centrum Stará vodárna

© 2024 VODÁCKÉ CENTRUM STARÁ VODÁRNA ZNOJMO | Kontakty

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.