fbpx

Areál bývalé městské vodárny Znojmo se nachází na ulici U Obří hlavy, bez čísla popisného v katastru Znojmo-město na parcele č.653 a katastru Znojmo-Hradiště na parcele č. 815/7. Objekt je uveden v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 11162/7-8668, vodárna U Obří hlavy.

Základem projektu je regenerace a revitalizace zanedbaného objektu v havarijním stavu na hranici MPR Znojmo a NP Podyjí u řeky Dyje. Jeho přeměnou na nové využití pro veřejnost resp. vybudování infrastruktury péče o děti zájmové a volnočasové povahy. Vstup do areálu je řešen jako bezbariérový, rovněž vstup do všech prostor s výjimkou vyhlídkové terasy na věži – její původní stavební řešení neumožňuje bezbariérová vstup vytvořit.

Rekonstrukce areálu bývalé městské vodárny je nezbytná, protože památka je v havarijním stavu. Bez stavebního zásahu by v nedlouhé době došlo k jejímu nenávratnému poškození nebo dokonce zničení. Realizací projektu bude památka zachráněna a využita k veřejně prospěšné činnosti, k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Výchozím stavem je památka ohrožená zničením na jedné straně a na druhé straně vodácký oddíl, který se již mnoho let zabývá výchovou dětí a mládeže bez odpovídajícího zázemí a město Znojmo, které uvitá využití areálu pro volnočasové aktivity, jakož i prezentaci města a Podyjí pro náhodné návštěvníky i turisty. Vodácký oddíl Neptun Znojmo je občanské sdružení registrované u Ministerstva vnitra ČR od roku 1994, svou činností navazující na 1. oddíl vodních skautů z roku 1969, který v období zákazu skautské organizace pracoval nepřetržitě pod různými hlavičkami v duchu skautských idejí.

Hlavní aktivity projektu souvisejí se zajištěním rekonstrukce vodárny a jejím vybavením (hřiště, klubovny, učebny, multifunkční audiovizuální sál). CENTRUM VODÁRNA, které bude vedle vlastní činnosti oddílu využito jako zázemí pro realizaci programů dalších podobně zaměřených organizací, ke spolupráci se školskými zařízeními, k pořádání a zajištění kurzů a aktivit pro děti a mládež zaměřených na vodní turistiku a program o vodě. Neméně důležité jsou doplňkové služby návštěvníkům města a prezentace projektu.

Cíle projektu:

Hlavní cíle projektu vycházejí z definovaných potřeb Vodáckého oddílu Neptun Znojmo a jeho partnera města Znojma:

  • Rekonstrukce areálu bývalé městské vodárny a jeho přeměna na polyfunkční zařízení volnočasových aktivit pro děti a mládež.

  • Vytvoření zázemí pro realizaci vlastní činnosti oddílu i programů dalších organizací.

  • Využití rekonstruovaného objektu pro sport, kulturu a práci s dětmi a mládeží.

  • Spolupráce se školskými zařízeními v oblasti výchovných a sebepoznávacích programů.

  • Pořádání a zajištění kurzů a aktivit pro děti a mládež zaměřených na vodní turistiku a program o vodě.

  • Pořádání sportovních a kulturních akcí a tematických kurzů pro veřejnost.

  • Environmentální výchova dětí a mládeže.

  • Využití části rekonstruovaného objektu pro Informační centrum města Znojma na turisticky výhodném místě, doplňkové služby návštěvníkům města, turistům, především pěším, vodákům a cykloturistům (půjčovna lodí, úschovna kol aj.)

  • Prezentace města Znojma a Národního parku Podyjí prostřednictvím projektu.

Rekonstrukcí areálu bývalé městské vodárny naplní hlavní cíl posilování úlohy Znojma jako regionálního střediska významného rozvojového centra regionu a zvýší atraktivitu městského prostředí pro obyvatele regionu, města, turisty a podnikatele s důrazem na využití rekonstruovaného objektu pro sport, kulturu a práci s dětmi a mládeží.

 

tabule

Partneři

013629

znojmo

neptun

logo

videon

logo

nppodyji

jmm

Vodácké centrum Stará vodárna

© 2024 VODÁCKÉ CENTRUM STARÁ VODÁRNA ZNOJMO | Kontakty

Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.